menu

Vysvetlivky

info_outline
Na tomto mieste nájdeš vysvetlivky k ikonám.
person
Prihlásenie užívateľa do aplikácie Zelený bicykel.
highlight_remove
Odhlásenie prihláseného užívateľa z aplikácie Zelený bicykel.
Jednoduché vyhľadávanie stojanov a ich informácií.
lock_open
Voľba stojanu a výber voľného bicykla.
lock_outline
Voľba stojanu a uzamknutie bicykla.
face
Domovská obrazovka.

Kontakt

Zelený bicykel
Mobil: 0944 25 21 25
E-mail: info@zelenybicykel.sk